Det är tänkt att bli ett bord för vår uteplats ute vid lilla dammen och måtten blir 120 x 180 cm.

Materialet till bordet består av formplywood till själva bordsskivan och tryckimpregnerat trä till ben och sarg.

 

 

The idea is a table to our patio, just beside the small pond. It will measure 120 x 180 centimeter

The material to the top is exterior-plywood, and impregnated wood for the legs and the frame.

 

 

Jag började med en skiss i A4-format och scannade in den i PC:n. Därefter printade jag ut den i full skala (det blev över 40 sidor)

I started with a sketch in A4-format, scaned it and then printed out in full scale (over 40 pages)

 

Utskriften kalkerade jag över till större ark av halvtransparent papper och tejpade fast på bordskivan.

Sedan förde jag över mönstret med hjälp av en markeringssporre.

After putting together all pages I traced the sketch to a larger semitransparent paper and then taped to the board.

The design was transfered with help of "markingspur"

Därefter fyllde jag i den sporrade linjen med tuschpenna Thereafter I filled in the spured line with a markingpen

 

 

Sedan började det roliga men tidsödande mosaikjobbet.

Eftersom bordet ska stå ute året runt och får utstå både väta, sol och is, är valet av lim extra viktigt. Jag hade året innan gjort en liten provskiva som fick vara ute över vintern. Den verkar vara i alldeles förträfligt skick även efter olika belastnigar.

Limmet jag använder är casco superset som säljs i 300ml-tuber. Det är väldigt flexibelt, nästan som gummi, och fäster på det mesta.

 

Then the funny but time-consuming work began.

Since the table will be placed outside all the year round and be exposed to rain, sun and ice, it´s important to choose right glue. Last year i did a small testboard and left it outside during the winter. It looks unaffected even after different "stresstests"

The glue I use is Casco superset (in Sweden) It´s very flexible, almost like rubber, and attach to almost all type of materials.

På grund av bordets storlek var den indirekta metoden utesluten. Att dela upp i mindre bitar och sedan försöka passa ihop anser jag skulle bli väldigt knepigt med det mönstervalet jag gjort. Alltså tänkte jag bygga upp mönstret på plats direkt.

Nästa problem var att hitta lämpligt material i samma tjocklek. Jag ville ha både glasmosaik och matt keramik för att få kontrast i både färg och struktur. Valet föll på Cincas keramik.

 

 

Because of the size of the table, the indirect method was out of question. To split into smaller pieces and then try to fit them together again I thing would be wery tricky. Therefor I decided to build up the pattern direct on the board.

The next problem was to find suitable material with the same thickness. I want to use both vitreous glass tiles and ceramic tiles to get the differens in both structure and colour

Jag började med att göra bården och kanten på bordet, och fortsatte därefter med bladen i ena hörnet. Bakgrunden är lagd i "crazymönster" I started with the border and the edge on the table, and continued then with the leafs in one corner. The background is layed in "crazypattern"
     

 

   

Äntligen dax att börja foga.

Jag använder antracitgrå flexfog som även lämpar sej för utomhusanvändning. Jobbar in massan med en gummirakel. Det gäller att jobba ganska fort eftersom fogmassan börjar torka redan efter 20 minuter.

Efter att hela ytan är täckt, skrapar man av överflödet och låter fogen "sätta sej" i ca 30 minuter. Därefter börjar det mödosamma arbetet med rengöring.

Med en väl urvriden svamp torkas överflödet av fogmassan bort. Svampen måste sköljas ur ofta. Eftertorkas med en torr trasa.

Efter ytterligare ett dygn kan man tvätta av hela mosaiken med en svag ättikslösning för att få bort eventuell kvarvarande fogmassa från glaset, och därefter skölja noggrant.

Efter ytterligare 2 veckor kan man "försegla" fogen med en speciell lösning för det ändamålet.

 

Finally time for grouting.

I use antracitgraycoloured flexgrout which is suitable also for outdoorsuse. Using a rubber spatula to apply the grout all over the surface. The grout begin to drie after 20 minutes and threrefor it´s necessary to work pretty quickly.

When the entire area is covered, scrape of the excess and let the grout "set" for about 30 minutes. The next step is the arduous cleaning.

Whith a damp sponge clean of the excess of the grout. Rinse the sponge frequently. Wipe of with a dry rag.

After 24 hours it´s possible to clean the entire mosaic with a mild vinagersolution to remove any remaining grout on the glas, and after that rinse carefuly.

After 2 more weeks it´s time to use the groutsealer.

 

 

 

 

Det färdiga resultatet med reservation för färgåtergivningen. Det kommer dröja till våren innan bordet kommer ut till sin rätta plats vid dammen.

Mera bilder kommer då....

 

The final result with reservation for colourreproduction. The table will come at the right site near the pond first until spring.

More pictures further on...

 
 
Äntligen på plats Finally in place
 
  på plats  
   
   
 
Några vinterbilder med morgonfrost A couple of frosty pictures a wintermorning