Framför kakelugnen ligger idag en bucklig kopparplåt som är fastlimmad till heltäckningsmattan. Tanken är att ta bort den och delar av mattan och ersätta den med mosaik som är lättare att hålla ren än heltäckningsmatta

In front of the stove today, is an embossed copperplate glued on the wall-to-wall carpet. The idea is to replace it and a piece of the carpet with mosaic, which is easier to clean up then the carpet

 

Jag valde att lägga dom stora ytorna i svart glasmosaik (eftersom stora delar kommer att hamna under den staplade veden) och koncentrera mönstret till bården. Metoden att lägga bården jag valde är den dubbla indirekta. Man fäster först mosaikbitarna med rätsidan ner på självhäftande folie och därefter limmar fast glasfibernät på avigsidan.

I decided to lay the large areas in black glasstiles (because the main area will be covered by the stacked wood) and concetrate on the pattern to the border. The best way of laying the border, in my opinion, is to use the dubble indirect method. The tiles are applied with the frontside down on self-adhesive foil and then a mesh is glued to the back side of the tiles.

Bården är uppdelad i 6 mindre delar för att bli lättare att hantera. Färgvalet föll på vitt, för kontrastens skull, och "koppar", för att ta upp färgen i kakelugnens ytsten

The border is devided into 6 smaller pieces for easier handling. I choose white, for contrast, and coppertiles, to "take up" the color from the stovetiles.

 

När bården är färdig limmar jag fast nätet på bårdens baksida och när det är torrt skär man rent alla kanter

When the border is finished it´s time to glue the net on the backside, and when dry cut all edges clean
Därefter är det dags för provläggning på plats. Jag markerar med tejp vilka plattor som måste justaras för att passa in mot väggen. Ritar även av konturen på bårdens utsida för att veta var heltäckningsmattan ska skäras bort Then it´s time for a try out. I use tape to mark which plates needs an adjustment to fit against the wall. I also mark the outside of the border for knowing were to cut the carpet away
Dags för en ny provläggning och uppmärkning hur plattorna ska ligga inbördes Time for an second try out and labeling the plates how they are placed between themselves
Innan bården läggs i fixet spacklar jag baksidan med nätet med fogmassa eftersom fixet annars inte fäster ordentligt mot varje enskild liten mosaikbit. Before laying the border in place I putty the backside of the border with grout because the small pieces otherwise would´t adhere to the fix very well.
Jag börjar läggningen vid ena kanten och jobbar vidare mot den andra I start laying the border at one side and works on to the other side
Nu är hela ytan lagd. Fogning kan ske efter ca 1 dygn Here is the entire surface laid. Grouting can be done after 24 hours
Fogning och därefter rengöring Grouting and finally cleaning
...och slutresultatet ...and the final result